نشست بررسی اجرای دستورالعمل های مدرسه سبز
کد خبر : ۲۱۵۷۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ 
۰۸:۳۷
تشكیل كمیته برنامه ریزی مجمع سلامت استان
کد خبر : ۲۱۱۳۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ 
۰۵:۲۹
برگزاری  چهارمین مجمع سلامت شهرستان بویین زهرا
کد خبر : ۲۱۰۸۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ 
۰۹:۴۹
نشست مشاوران سلامت دستگاه های اجرایی استان
کد خبر : ۲۱۰۰۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ 
۰۸:۲۲
چهارمین نشست گروه كاری سلامت و امنیت غذایی استان
کد خبر : ۲۰۷۹۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ 
۰۴:۵۲

  • 698.jpg
  • 376.jpg

   6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0