دوران

لطفا صبر کنید ...

محسن نوری

مسوول دبیرخانه سیاستگذاری سلامت

 • تحصيلات :

محسن نوری

مسوول دبیرخانه سیاستگذاری سلامت

 • تلفن : 33374872
 • پست الکترونیکی : qaz.ghpu@qums.ac.ir

سیده فاطمه میری

کارشناس دبیرخانه سیاستگذاری سلامت

 • تحصيلات : کارشناسی ارشد

سیده فاطمه میری

کارشناس دبیرخانه سیاستگذاری سلامت

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : qaz.ghpu@qums.ac.ir

غلامحسن شعبانی

کارشناس دبیرخانه سیاستگذاری سلامت

 • تحصيلات : دکترا

غلامحسن شعبانی

کارشناس دبیرخانه سیاستگذاری سلامت

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : qaz.ghpu@qums.ac.ir

شیوا لقائی

کارشناس دبیرخانه سیاستگذاری سلامت

 • تحصيلات : دکترا

شیوا لقائی

کارشناس دبیرخانه سیاستگذاری سلامت

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : qaz.ghpu@qums.ac.ir

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0