شیوه نامه

به منظور عملیاتی سازی راهبرد ارتقای سواد سلامت مردم و اطلاع رسانی در زمینه دو راهبرد دیگر مندرج در طرح جامع سلامت استان و مصوبه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان شورای پیام رسان سلامت به شرح زیر تشکیل می گردد :

 

ماده 1) اهداف

1. هدفمندی و افزایش سرعت اطلاع رسانی رفتارهای سالم و تسهیلات محیطی مناسب

2. ارتقای کیفیت اطلاعات و پیام های ارایه شده

3. مراقبت از تداوم و ارتباط پیام های سلامت (در ابعاد مختلف) در دوره های زمانی مختلف

4. حفظ و ارتقای حمایت ذینفعان از برنامه و تشویق (به ویژه مردم ) 

5. نهادینه سازی طرح جامع سلامت استان

ماده 2) اعضاء و وظایف

1. مدیرکل روابط عمومی (رئیس شورا)

2. پیام گزاران سلامت معاونت های درمان ، بهداشت و غذا و دارو

3. کارشناس مسئول آموزش سلامت (دبیر پیام ها و تسهیلات سلامت )

4. کارشناس روابط عمومی (دبیر اطلاع رسانی اخبار و  اتفاقات سلامت محور)

5. نماينده دبیرخانه سیاست گذاری سلامت استان (سایت اطلاع رسانی )

6. نماينده روابط عمومی استانداری

تبصره 1) این شورا در 20 ام هر ماه تشکیل جلسه داده و در دو بخش مطالب را جهت عرضه به اصحاب رسانه آماده می کنند :

· صفحه پیام ها و تسهیلات سلامت ویژه مردم

· صفحه اخبار اتفاقات سلامت محور استان

تبصره 2) متصل به این جلسه ، نشست اصحاب رسانه سلامت استان برگزار می شود تا صفحات (پيام و اخبار) مربوطه به رسانه ها جهت انتقال به مردم ارایه شود . در این جلسه حسب مورد مسئولین ذیربط برای حضور در کنفرانس های مطبوعاتی و توضیح اخبار می توانند شرکت کنند که برنامه ریزی و دعوت حضور آنها بر عهده روابط عمومی دانشگاه خواهد بود . نشست اصحاب رسانه با حضور افراد زیر تشکیل می شود :

پیام گزار سلامت صدا و سیما، نماینده روابط عمومی استانداری، مجریان بیل بوردهای شهرستان ها و دهستان ها، خبرگزاری ها، نمایندگی های روزنامه های سراسری  و مطبوعات محلی )

تبصره 3) تعیین و تصویب موضوعات و جدول زمانی حضور کارشناسان و اعضای هیات علمی دانشگاه ها و سازمان ها برای آموزش مردم در برنامه های رادیو و تلویزیون بر عهده این شورا است که با مشارکت پیام گزاران سلامت دانشکده ها و معاونت ها صورت می پذیرد .

تبصره 4) دانشكده ها ، ساير معاونت ها و واحد هاي دانشگاه در صورت داشتن پيام هاي سلامتي و اخبار تا 15 هر ماه كتبا به روابط عمومي دانشگاه ارسال نمايند .

تبصره 5)  پيام هاي سلامت فقط توسط معاونت هاي ذي ربط و از طريق پيام گزاران اعلام گرديده و در شورا جمع بندي و عملیاتی مي شود .

ماده 3) فرایند

فرايند اصلي شورا در هرماه به شرح زير خواهد بود :

1. تعيين پيام هاي اصلي توسط معاونت هاي ذيربط تا قبل از 15 ام هر ماه

2. تشكيل جلسه براي جمع بندي و تصميم گيري نهايي درمورد پيام ها (تا 20 ام ماه )

3. تشكيل جلسه اصحاب رسانه براي انتقال پيام ها (همان روز شورا )

4. دريافت و جمع آوري نسخ پيام هاي منتقل شده و ارزشيابي آن جهت ارايه گزارش در شورا و هيا ت رئيسه دانشگاه

ماده 4) منابع مالی ، انگيزش و نظارت

1. شورا موظف است رسانه هاي برتر در انعكاس پيام ها و اخبار سلامت را سالانه انتخاب و به استانداري معرفي كرده و در سطح جامعه قدرداني نمايد

2. شورا موظف است هزینه اثربخش ترین راهکارهای انتقال پیام های سلامت را متناسب با سطح سواد مردم تعیین و به کار گیرد .

3. شورا موظف است در تامین هزینه های اطلاع رسانی از مشارکت کلیه ظرفیت های استانی دولتی ، خصوصی و منابع مالی خیرین و شهرداری ها استفاده نماید . تبصره :در این مورد می توان از اسپانسری صنایع دوستدار محیط (مثل صنایعی که ایزو 18000 را راه اندازی کرده اند ) ، دوستدار سلامت (تولید کنندگان مواد غذایی سالم و سلامت زا مثل روغن زیتون و ...)، دوستدار خانواده (مثل صنایع تولید کننده وسایل بازی و تفریحی کودک، سینماها و مراکز بازی کودکان و ...) استفاده کرد

4. شورا موظف است گزارش ارزشيابي ماهانه از عملكرد اصحاب رسانه در مورد پيام ها و اخبار تهيه و هيات رئيسه دانشگاه ارايه نمايد .

ماده 5) بازبيني

اين آئين نامه در 5 ماده در تاریخ23/7/90 به تصويب هيات رئيسه دانشگاه رسيده است و نظارت بر حسن اجرای آن برعهده دبیرخانه سیاست گذاری سلامت استان(دبیرخانه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان ) بوده و از زمان ابلاغ لازم الاجرا است .

 

 

 

 

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0