شیوه نامه اندیشگاه سلامت(کلیک نمایید)           

 

اعضای اندیشگاه سلامت 

  • جناب آقای دکتر محمودی، دانشیار و رئیس اندیشگاه سلامت دانشگاه
  • جناب آقای دکتر رحمانی، معاون بهداشتی دانشگاه
  • جناب آقای دکتر شیخی، استادیار و معاون امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
  • سرکار خانم دکتر اویسی، استادیار و مدیر EDC دانشگاه
  • جناب آقای دکتر حمیصی، دانشیار بازنشسته و متخصص دندانپزشکی
  • جناب آقای دکتر کاریاب، دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده بهداشت
  • سرکار خانم دکتر یزدی، پزشک عمومی و معاون فنی مرکز بهداشت استان
  • جناب آقای مهندس نوری،  رئیس دبیرخانه سیاست‌گذاری سلامت
  • جناب آقای دکتر شعبانی، کارشناس سیاست‌گذاری سلامت

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0