• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ 
  • کد خبر : ۷۸۶۴
كارگاه آموزشی مجازی با عنوان «آشنایی با اصول رانندگی تدافعی »

کارگاه آموزشی مجازی با عنوان «آشنایی با اصول رانندگی تدافعی» 23 آذرماه توسط دبیرخانه سیاستگذاری سلامت جهت پیام گزاران و مشاوران سلامت دستگاههای اجرایی به منظور افزایش مهارت های رانندگی و کاهش تلفات ناشی از حوداث ترافیکی برگزار گردید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0