• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ 
  • کد خبر : ۱۵۵۲۲
دومین جلسه شورای مشاوران سلامت دستگاه های اجرایی استان قزوین

دومین جلسه شورای مشاوران سلامت دستگاه های اجرایی استان قزوین بیست و پنجم خرداد ماه در سالن جلسات ستاد دانشگاه برگزار  شد.در ابتدا مهندس نوری مسوول دبیرخانه سیاستگذاری سلامت مقدماتی در خصوص هدف تشکیل کمیته ها و انتظارات دانشگاه علوم پزشکی بیان نمودند .سپس کمیته های تخصصی سلامت و امنیت غذایی، سلامت اجتماعی و روانی، سلامت محیط زیست با عضویت دستگاهای مربوط تشکیل شد و اعضای حاضر در هر کمیته چالش های هر حوزه را بررسی نمودند و  مقرر شد طی جلسات آتی پیشنهادات خود را در قالب پروژه معرفی نمایند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0