:.
اطلاعیه2
دوره ی آموزشی «پیشگیری از سرطان» دوره ی آموزشی «پیشگیری از سرطان» توسط کارشناسان و اساتید دانشگاه برای پرسنل دستگاههای اجرایی استان برگزار می شود. این دوره   به مدت 6 ساعت می باشد با هدف افزایش آگاهی و پیشگیری از ابتلا به سرطان توسط اساتید برای پرسنل دستگاههای اجرایی استان توسط دبیرخانه سیاستگذاری سلامت برگزار می شود.
بيشتر