اخبار
راستی آزمایی مستندات بارگزاری شده شرکت آب و فاضلاب روستایی توسط ارزیابان جشنواره ملی SDH
مجامع سلامت شهرستانها در فصل جاری برگزار خواهد شد.
بازدید مسوولین دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی از خانه مشارکت در سلامت
اولویت های سلامت استان قزوین در سال 1397 مشخص شد
اولین مجمع استانی سلامت
تشکیل اولین جلسه کمیته برنامه ریزی برگزاری مجمع استانی سلامت
اولین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان
وضعیت مصرف آرد سبوس دار در نانواییهای سنگکی استان در دستور کار کمیته امنیت غذایی قرار گرفت
تدوین برنامه عملیاتی سال 1396 در جلسه کمیته برنامه‌ریزی استراتژیک دانشگاه کلید خورد
ششمین نشست شورای پیام گزاران و مشاوران سلامت
توانمندی اعضای خانه مشارکت مردم در سلامت در زمینه مدیریت پروژه
برگزاری نشست اندیشگاه سلامت
از شهرداران مروج سلامت سال 1394 در دومین کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان  قزوین تقدیر به عمل آمد.
پیام گزاران و مشاوران سلامت دستگاههای اجرایی استان قزوین در جشنوراه مولفه های اجتماعی سلامت شرکت خواهند نمود.
اولین جلسه کمیته راهبری برنامه جامع سلامت استان سال 1395
تشکیل جلسه شورای پیام رسان دانشگاه
در جلسه کمیته استراتژیک دانشگاه، برگزاری جلسه توجیهی ثبت میزان پیشرفت فعالیت‌ها در سامانه جهت مسؤولان واحدهای معاونت‌ها تاکید شد.
در اولین جلسه ستاد برنامه دانشگاه، اشکالات سامانه برنامه عملیاتی ارایه و پیشنهادات اعضا مطرح گردید.
برگزاری نشست مشارکت مردم در سلامت در حسینیه امینی ها
دبیرخانه سیاست‌گذاری سلامت میزبان رییس کارگروه سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
1 2 3 4 5