اخبار
تدوین برنامه عملیاتی سال 1396 در جلسه کمیته برنامه‌ریزی استراتژیک دانشگاه کلید خورد
توانمندی اعضای خانه مشارکت مردم در سلامت در زمینه مدیریت پروژه
از شهرداران مروج سلامت سال 1394 در دومین کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان  قزوین تقدیر به عمل آمد.
پیام گزاران و مشاوران سلامت دستگاههای اجرایی استان قزوین در جشنوراه مولفه های اجتماعی سلامت شرکت خواهند نمود.
اولین جلسه کمیته راهبری برنامه جامع سلامت استان سال 1395
تشکیل جلسه شورای پیام رسان دانشگاه
در جلسه کمیته استراتژیک دانشگاه، برگزاری جلسه توجیهی ثبت میزان پیشرفت فعالیت‌ها در سامانه جهت مسؤولان واحدهای معاونت‌ها تاکید شد.
برگزاری نشست مشارکت مردم در سلامت در حسینیه امینی ها
دبیرخانه سیاست‌گذاری سلامت میزبان رییس کارگروه سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
با حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس و تجدید بیعت با آرمان های امام و رهبری، دشمنان داخلی و خارجی را ناکام بگذاریم
1