اسناد و انتشارات

اندیشگاه سلامت

شیوه نامه اندیشگاه سلامت


اعضای اندیشگاه سلامت
 
*آقای دکتر علی صفری واریانی    رئیساندیشگاه سلامت

*آقای مهندس  عزیزخانی           عضو ثابت علمی اندیشگاه سلامت
*آقای دکتر منوچهر مهرام            عضو ثابت علمی اندیشگاه سلامت
* آقای دکتر سعید اسکویی         عضو ثابت علمی اندیشگاه سلامت
*خانم دکتر رفعت محبی فر          عضو ثابت علمی اندیشگاه سلامت
*آقای دکتر مصطفی نوروزی          عضو علی البدل علمی اندیشگاه سلامت
*خانم دکتر ناهید یزدی                عضو علی البدل علمی  اندیشگاه سلامت
*آقای دکتر جلال الدین حمیصی     عضو علی البدل علمی اندیشگاه سلامت


  فلوچارت ثبت ایده (برای مشاهده اینجا را کلیک نمایید)

فرم ثبت نام در سامانه اندیشگاه سلامت

       (در صورت بروز هر گونه مشکل در ثبت ایده با شماره تلفن 33374872 تماس حاصل فرمایید.)رر