بخش ها و کمیته ها
شورای پیام گزاران دستگاههای اجرایی

*دستورعمل تشکیل و توسعه پیام‌گزاران سلامت

*فرم تفاهم نامه (برای دریافت فرمت خام تفاهم نامه سال98 اینجا را کلیک نمایید    )