اخبار

دومین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان قزوین
دومین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان قزوین به ریاست ایوب رحیمی معاون سیاسی و امنیتی استانداری و با حضور اعضاء صیح روز دو شنیه نوزدهم مهر سال جاری در دفتر معاونت سیاسی و امنیتی استانداری برگزار شد.
 جانمایی نادرست ایستگاه میانی زباله در حریم باغستان‌های سنتی قزوین، گزارش تفاهم نامه‌های منعقد شده سال جاری توسط رییس شورای پیام گزاران دستگاه‌های اجرایی استان، برنامه شرکت آب و فاضلاب روستایی در سالمسازی اب شرب مناطق روستایی و تقدیر از شهرداران مروج سلامت سال 1394 عناوین دستور جلسه کارگروه بود

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر