بخش ها و کمیته ها
شورای پیام گزاران دستگاههای اجرایی

*دستورعمل تشکیل و ارتقای پیام‌گزاران سلامت دستگاه ها

*فرم تفاهم نامه (برای دریافت فرمت خام تفاهم نامه سال 94 اینجا را کلیک نمایید )

*فرمت گزارش(برای دریافت فرمت خام گزارش سال 94 اینجا را کلیک نمایید  )