اخبار

راستی آزمایی مستندات بارگزاری شده شرکت آب و فاضلاب روستایی توسط ارزیابان جشنواره ملی SDH
راستی آزمایی مستندات بارگزاری شده شرکت آب و فاضلاب روستایی توسط ارزیابان جشنواره ملی SDH روز پنج شنبه 97/03/31  در محل شرکت آبفار صورت گرفت. در طی این جلسه که باحضور نماینده دانشگاه علوم پزشکی انجام شد به سوالات ارزیابان در حیطه های مختلف پاسخ داده شد.