اخبار

تدوین برنامه عملیاتی سال 1396 در جلسه کمیته برنامه‌ریزی استراتژیک دانشگاه کلید خورد
نودوسومین جلسه کمیته برنامه‌ریزی استراتژیک دانشگاه با حضور اعضای کمیته استراتژیک و مسؤولان پایش برنامه عملیاتی معاونت‌ها و حوزه‌ها برگزار شد. در ابتدای جلسه مهندس عزیزخانی نامه‌های دکتر هاشمی وزیر محترم بهداشت و مهندس موهبتی، معاون محترم برنامه‌ریزی، هماهنگی و حقوقی وزیر را در خصوص ابلاغ اهداف کلی بخش سلامت و ارسال شیوه‌نامه تدوین برنامه عملیاتی سال 96 قرائت فرمودند. سپس حاضرین نظرات خود را در مورد روند تدوین برنامه عملیاتی سال 1396 مطرح نمودند و پیرو بحث و تبادل نظر اعضا مصوب گردید، معاونت‌های دانشگاه تا تاریخ شانزدهم بهمن که پیش‌نویس برنامه عملیاتی مشترک دانشگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد، به استناد اهداف کلی ابلاغی، اهداف کمی مرتبط با اهداف کلی را تنظیم نمایند همچنین معاونت‌های دانشگاه تا تاریخ یستم اسفند اهداف کمی و برنامه حوزه‌ها را جمع‌آوری و به دبیرخانه سیاست‌گذاری سلامت ارسال نمایند.