اخبار

از شهرداران مروج سلامت سال 1394 در دومین کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان قزوین تقدیر به عمل آمد.
طبق سنوات گذشته کمیته شهردار مروج سلامت با بررسی مستندات ارسالی شهرداران استان بر طبق معیارهای اعلامی، سه شهردار که بالاترین امتیاز را کسب نمودند آقایان مهندس فرشاد  محمدحسینی، شهردار آبگرم، مهندس حسین بهزادپور، شهردار محمدیه و مهندس حسین هاشمی، شهردار  شریفیه به عنوان شهردار مروج سال 1394 انتخاب نمودند. که از این عزیزان در دومین کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان با حضور مسوولین با اهدای لوح،  تقدیر به عمل آمد.