اخبار
انتخابات کانون سلامت محله نجف آباد شهر قزوین

انتخابات کانون سلامت محله نجف آباد، دوشنبه 11 شهریور ماه در مسجد مهدیه این محله  با حضور عزیزخانی (مشاور رئیس دانشگاه در امور مشارکتهای اجتماعی)، انصاریان (رئیس خانه مشارکت مردم در سلامت)، امامیه (کارشناس معاونت اجتماعی)، آقای مهبد (نماینده شهرداری منطقه 3)، خانم احمدی‌زاده (کارشناس مسئول آموزش سلامت مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین)، خانم شهبازخانی و سیمیاری(کارشناسان آموزش بهداشت)، بهورزان خانه بهداشت نجف آباد و جمعی از اهالی محل برگزار شد. در ابتدا مهندس عزیزخانی به بیان اهمیت و ضرورت راه‌اندازی کانون‌های سلامت و مؤلفه‌های اجتماعی موثر بر سلامت مردم پرداخت و کانون‌های سلامت محلات را مهم‌ترین رکن اجتماعی شدن سلامت دانست که مردم مستقیماً در سلامت خود، خانواده و اجتماع محله خود مداخله و مشارکت می‌کنند.مهندس عزیزخانی مشارکت مردم در رفع مسائل و مشکلات بهداشتی را بسیار ضروری و پر اهمیت برشمرد و اظهار داشت: از آنجایی‌ که سلامت ابعاد مختلفی داشته و از عوامل متعددی تأثیرپذیر است، لذا برای رفع این عوامل همه باید احساس مسئولیت و مشارکت کرد.سپس افراد کاندیدا معرفی شدند. و آقای قیداری به عنوان دبیر و خانم قیداری به‌عنوان جانشین دبیر معرفی شدند.