اخبار

اهدای 30 تخت به بیمارستان شهید رجایی توسط بانوی خیر قزوینی
بانوی خیر قزوینی  در یک اقدام خیرخواهانه 30عدد تخت بیمار به ارزش 700 میلیون ریال به بیمارستان شهید رجایی  قزوین اهدا کردند.