اخبار

کمیته راهبری برنامه جامع سلامت
اولین جلسه کمیته راهبری تشکیل کانون سلامت محلات در سالن جلسات معاونت بهداشتی با حضور جناب آقای دکتر نجاری معاون بهداشتی دانشگاه، خانم دکتر یزدی معاون فنی دانشگاه  و آقای مهندس علیجانی مدیر مرکز مدیریت شبکه، خانم یاحقی مدیرگروه آموزش و ارتقاء سلامت و خانم فتاحی کارشناس جلب مشارکت‌های مردمی و خانم امامیه کارشناس حوزه اجتماعی دانشگاه برگزار شد. در ابتدا آقای مهندس عزیزخانی قائم مقام رئیس دانشگاه در مشارکت اجتماعی ضمن ارایه گزارش عملکرد کانون‌های سلامت محلات شهری و روستایی استان در سال 97  که با همت همکاران آموزش و ارتقاء سلامت شهرستان ها توانستیم 63 کانون افتتاح نماییم ودر حال حاضر در شش ماه اول سال 98 به 72  کانون سلامت محلات رسانده ایم . و در ادامه در خصوص اهداف ،وظایف کانون‌ها، مجمع سلامت محلات  و شهرستان مطالبی را بیان نمودند. در ادامه  جناب آقای دکتر نجاری معاون بهداشتی دانشگاه ضمن تشکر و قدردانی بابت اقدامات به عمل آمده گفتند معاونت بهداشتی آماده هرنوع همکاری در جهت ارتقاء کیفی فعالیت کانون‌ها می باشد. بعد از بحث و بررسی.  و از مهم ترین مصوبات جلسه مقرر شد جهت پیشبرد بهتر اهداف کانون سلامت محلات شهری و روستایی نمایندگان معاونت بهداشتی و حوزه اجتماعی دانشگاه، فلوچارت و فرایند درون سازمانی تهیه نمایند و همچنین کلیه فعالیت‌های مربوط به سفیران سلامت، رابطین و گروه‌های خودیار محلات در قالب کانون سلامت محلات ساماندهی شود.