اخبار

امضای تفاهم نامه همکاری معاونت بهداشتی و دبیرخانه سیاست گذاری سلامت دانشگاه

تفاهم نامه اجرای برنامه آموزشی آمادگی خانوارها در برابر بلایا در کانون های سلامت محلات شهری و روستایی استان به امضای دکتر علیرضا نجاری معاون بهداشتی دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت استان و مهندس نوروزعلی عزیزخانی قائم مقام رئیس دانشگاه در امور مشارکت های مردمی دانشگاه رسید.مدت این تفاهم نامه که روز سه شنبه 12 شهریور 1398 در دفتر دبیرخانه سیاست گذاری سلامت دانشگاه به امضا رسید، تا پایان اسفند 1398 می‌باشد. مهم ترین زمینه های همکاری این تفاهم نامه عبارت است از معرفی دبیر و جانشین دبیر کانون سلامت محلات و ایجاد هماهنگی و همکاری لازم در جهت اجرای برنامه‌های آموزشی، تامین مکان مناسب جهت اجرای برنامه های آموزشی، تهیه متون، اقلام آموزشی و طرح درس مناسب مطابق با الگوی وزارت بهداشت، تهیه گزارش کار روزانه، ارزشیابی و گزارش کار نهایی آمادگی خانوارها در برابر بلایا می‌باشد.