اخبار
اهدای 30 تخت به بیمارستان شهید رجایی توسط بانوی خیر قزوینی
کمک خیرین قزوینی در سال 98 بیش از 2/6 میلیارد تومان به حوزه سلامت
کمک 3/7 میلیاردی مجمع خیرین استان قزوین
سازمان‌های مردم نهاد به کمک مردم آمدند
مدافعان جهادی سلامت بازوی کمکی نیروهای بهداشتی استان
فعالیت داوطلبانه دانشجویان قزوینی در تهیه وسایل حفاظتی
نشست شورای پیام رسان دانشگاه
برگزاری اولین همایش تجلیل از خیرین سلامت استان قزوین
بررسی ایده ها در اندیشگاه سلامت
تبیین جایگاه بانک‌ها در امر خیرین سلامت
 اهمیت خیرین در امر سلامت و جذب مشارکتهای اجتماعی
جلسه هماهنگی مجمع خیرین سلامت و حوزه امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
برگزاری مجامع سلامت در 6 شهرستان استان
چهارمین نشست شورای مشاوران سلامت دستگاههای اجرایی استان
کمیته راهبری برنامه جامع سلامت
نقش سمن ها در ارتقا سلامت جامعه
احصای شاخص های دیده بانی سلامت توسط شورای مشاوران سلامت دستگاههای اجرایی استان
امضای تفاهم نامه همکاری معاونت بهداشتی و دبیرخانه سیاست گذاری سلامت دانشگاه
انتخابات کانون سلامت محله نجف آباد شهر قزوین
انتخابات کانون سلامت محله احمدآباد بوئین زهرا
1 2 3 4 5 6