بخش ها و کمیته ها
شورای پیام گزاران ادارات کل استانداری و فرمانداری ها

*دستورعمل تشکیل و توسعه پیام‌گزاران سلامت

*فرم تفاهم نامه (برای دریافت فرمت خام تفاهم نامه سال 94 اینجا را کلیک نمایید    )

*فرمت گزارش (برای دریافت فرمت خام گزارش سال 94 اینجا را کلیک نمایید    )