ارایه اقدامات بعمل آمده دبیرخانه های سیاستگذاری سلامت
در جلسه ویدیو کنفرانسی که در تاریخ 7 اردیبهشت توسط دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی وزارت متبوع با دبیرخانه های سیاستگذاری سلامت دانشگاه ها برگزار شد گزارشی از اقدامات بعمل آمده توسط شورای مشاوران سلامت دستگاههای اجرایی و خانه مشارکت مردم در سلامت در خصوص پیشگیری و کنترل بیماری کرونا توسط برخی دانشگاهها ارایه گردید.در این جلسه مهندس نوری مسوول دبیرخانه سیاستگذاری سلامت، دکتر زینالی رییس شورای مشاوران سلامت و انصاریان رییس خانه مشارکت مردم در سلامت بهمراه مهندس عزیزخانی دبیرستاد برنامه ریزی دانشگاه حضور داشتند.
بيشتر