انتخابات کانون سلامت محله احمدآباد بوئین زهرا

در تاریخ ششم شهریور با حضور مشاور رئیس دانشگاه در امور مشارکت های مردمی مهندس نوروزعلی عزیزخانی و خانم مهسا سادات امامیه کارشناس توانمندسازی اجتماعی دانشگاه و کارشناس مسئول اموزش و ارتقاءسلامت شبکه بوئیین زهرا خانم زینب بوچالی انتخابات کانون سلامت محله احمدآباد برگزار شد. در این انتخابات که جمعی از اهالی روستا، دهیار و اعضای شورای روستا حضور داشتند دبیر و جانشین دبیرکانون به وسیله انتخابات تعیین شدند. و  مهندس عزیزخانی در موردکانون سلامت محله،  اهداف و وظایف کانو ن‌ها و نقش کانون ها در ارتقاء سلامت روستا توضیحات لازم را ارائه نمودند.

بيشتر