چهارمین نشست شورای مشاوران سلامت دستگاههای اجرایی استان
در این جلسه  که نوزدهم دی ماه در سالن ستاد دانشگاه برگزار شد پروژه های پیشنهادی برنامه جامع سلامت استان توسط مشاوران سلامت مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحات لازم انجام شد. این برنامه که به مدت 5 سال تدوین خواهد شد شامل پروژه ای یکساله است که توسط کارگروههای  تخصصی ذیل استانداری اجرا و پایش خواهد شد.
بيشتر