برگزاری کارگاه تشکیل کانون سلامت محله در شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز

در ابتدای جلسه که با حضور مهندس عزیزخانی سرپرست معاونت امور اجتماعی دانشگاه، دکتر مهرعلیان مدیر شبکه، مهسا سادات امامیه کارشناس معاونت امور اجتماعی، کارشناس مسئولان شبکه و پزشکان و مسئولان پایگاههای سلامت مهرگان و نصرت آباد برگزار شد، دکتر مهرعلیان، ضمن تقدیر و تشکر از مهندس عزیزخانی، به اهمیت اجتماعی شدن سلامت و مشارکت مردمی و لزوم جلب مشارکت خیرین و سمن ها پرداخت و نقش تشکیل کانون سلامت محله در سطح شهر را پر برکت و موثر خواند و برلزوم تشکیل این کانون ها تاکید کرد.

در ادامه مهندس عزیزخانی گفت: اجتماعی شدن سلامت به معنای مشارکت سازماندهی شده تمام آحاد مردم در حوزه سلامت، همکاری و همراهی ساختارمند، مسئولانه و متعهدانه همه بخش های حاکمیت و کاهش نابرابری ها به منظور تحقق عدالت است. 

وی افزود: کانون سلامت محله باید در تمام نقاط استان از جمله شهرستان البرز راه اندازی شود و چنین تشکل اجتماع محوری فعالیت های سلامت محور را در سطح محلات مختلف انجام می دهد. 

عزیزخانی بیان کرد: کانون سلامت محله به دنبال افزایش مشارکت موثر، کارآمد و پویای مردم در توسعه سلامت خود و خانواده و محلات است و مدیران و سازمان های های مردم نهاد باید به دنبال آن باشند.

وی به مجمع سلامت محله اشاره کرد و گفت: این مجمع نیز یک تجربه جهانی است و سازمان جهانی بهداشت آن را تعریف کرده که شامل سه رکن مردم (کانون ها و گروههای سلامت)، نمایندگان گروههای مرجع ( استادان و دانشگاهیان) و نمایندگان دستگاههای دولتی است.

عزیزخانی اضافه کرد: مجمع سلامت محله با مجامع شهرستان، استان و ملی مسائل را بررسی می کنند و اقدامات لازم را انجام می دهند. 

در ادامه مهسا سادات امامیه در خصوص روند تشکیل کانون مراحل زیر را عنوان کرد:

 اطلاع یافتن از تقسیم بندی محلات شهرستان -تشکیل کانون سلامت در 15 % محلات سطح شهرستان -فراخوان در هر محله جهت عضوگیری- برگزاری جلسه با حضور اعضا و رای گیری و انتخاب دبیرکانون سلامت به مدت یکسال و انتخاب جانشین دبیر -استخراج مشکلات هر محله توسط اعضا و اولویت بندی آنها توسط اعضا و دبیر کانون سلامت محله -مشخص کردن خیرین هر کوچه جهت حمایت طلبی از آنان -تعیین مکانی بعنوان ساختمان برای کانون سلامت محله از ساختمانهای اداری آن محله که در این راستا از خیرین هم برای فراهم نمودن مکان مربوطه می توان کمک گرفت. صدور کارت شناسایی برای دبیران کانون های سلامت محله 

در انتهای جلسه، کارگروهی در زمینه چگونگی توسعه کانون های سلامت و چالش ها و مشکلات مرتبط انجام شد.

بيشتر