سومین جلسه شورای مشاوران سلامت دستگاههای اجرایی
سومین جلسه شورای پیام گزاران سلامت پنجم آذرماه در سالن جلسات ستاد برگزار شد. در ابتدای جلسه آقای مهندس عزیزخانی معاون امور اجتماعی دانشگاه و و خانم دکتر تنکابنی  از معاونت بهداشتی توضیحاتی در خصوص  سند بیماریهای غیرواگیر ارایه دادند و اعضای شورا نظرات اصلاحی خود را در خصوص اصلاح سند مذکور مکتوب نمودند. 
بيشتر