برگزاری چهارمین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان
چهارمین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان به ریاست معاون محترم سیاسی امنیتی استاندار در محل دفتر ایشان روز دوشنبه تاریخ 9/12/95 راس ساعت 8 صبح برگزار گردید.در این جلسه موضوعات کنترل اماکن فروش پرندگان در بازار قزوین و پیشگیری از حوادث ترافیکی در نوجوانان و جوانان موردبحث و بررسی اعضای کارگروه سلامت و امنیت غذایی قرار گرفت و این جلسه مصوباتی نیز داشت که از مهمترین آن‌ها:1ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی استان ملزم می‌باشند تا با کمیته اجرایی نظارت برنامه (SIP) کنترل HIV/AIDS مستقر در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین همکاری نمایند. 2ـ با توجه به کسب نشان ملی مسؤولیت پذیری و پاسخگویی شرکت آب و فاضلاب مقرر گردید هماهنگی لازم به منظور تشویق کتبی مدیرعامل شرکت توسط استاندار محترم استان به عمل آید. جلسه راس ساعت 10 با ذکر صلوات به پایان رسید.
بيشتر