هوای پاک را نمی توان خرید باید آن را ساخت
دهمین نشست اعضای شورای خانه مشارکت مردم در سلامت استان با حضور جناب آقای دکتر داوود محمدی نماینده محترم مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه 5 دی‌ماه در دفتر ایشان برگزار شد.
محوریت این جلسه «بیان اهمیت آلودگی هوا و تاثیر آن بر سلامت» و بررسی طرح حمل و نقل پاک با دوچرخه درشهر بود.
در این جلسه آقای مهندس خطیبی نماینده انجمن صنفی کارفرمایان استان به نمایندگی از اعضای شورای خانه مشارکت مردم در سلامت اظهار داشتند: امروزه آلودگی صوتی، آلودگی بصری و بحران مدنیت به سلامت آسیب می‌رساند. ایشان ادامه دادند هزینه و سود اجرای طرح حمل و نقل پاک با محوریت دوچرخه درشهر کمتر از هزینه خرید و نصب نمایشگر آلاینده‌های هوا می‌باشد.
سپس آقای انصاریان رئیس خانه مشارکت مردم در سلامت استان، ضمن تاکید بر الزام فرهنگ‌سازی در زمینه دوچرخه‌سواری با مشارکت و همکاری مدیران ادارات به ویژه آموزش و پرورش و دانش‌آموزان، از نماینده محترم مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، خواستار اجرایی شدن طرح حمل و نقل پاک با محوریت دوچرخه شدند.
درپایان آقای دکتر داوود محمدی ضمن تشکر ازخانه مشارکت مردم در سلامت از طرح حمل و نقل پاک با محوریت دوچرخه درشهر قزوین استقبال نموده و قول مساعدت در اجرای طرح را دادند.
بيشتر