شورای سلامت معنوی در استان تشکیل می گردد
نهمین نشست اعضاء شورای خانه مشارکت مردم در سلامت استان با حضور نماینده ولی فقیه استان  جناب آیت الله عابدینی و دکتر مهرام رئیس دانشگاه علوم پزشکی و جمعی از مسئولان،  روز سه شنبه چهاردهم  دی ماه در دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهر قزوین برگزار شد.
محوریت این جلسه «بیان اهمیت سلامت معنوی در ارتقاء سلامت جامعه و تاثیر آن بر دیگر ابعاد سلامت » و بررسی تشکیل شورای سلامت معنوی بر اساس آیین نامه مصوب کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان بود.
دکتر مهرام رئیس دانشگاه علوم پزشکی، خانه مشارکت مردم در سلامت را  از افتخارات دانشگاه در کشور دانستند که می تواند انعکاس دهنده مشکلات و مطالبات مردم از نظام سلامت و انتقال دهنده پیام های بهداشتی کارشناسان نظام سلامت به مردم باشد.
سپس آیت الله عابدینی چندین اصل مهم از مبحث سلامتی و جایگاه و نقشه­یابی آن را بیان نمودند و به اهمیت شناخت انسان که مستلزم شناخت جهان هستی است اشاره کرده و در مورد اهمیت جسم سالم برای پرورش روح سالم توضیحاتی ارائه دادند. ایشان اذعان داشتند که مشارکت در سلامت افراد جامعه رسالت همه ائمه جماعات، مبلغین و مروجین دینی است.
در پایان آقای انصاریان رئیس خانه مشارکت مردم در سلامت درخواست­هایی از نماینده ولی فقیه به منظور تشکیل شورای سلامت معنوی استان مطابق آیین نامه موجود در دبیرخانه سیاستگذاری سلامت و بررسی تشکیل واحد سلامت معنوی داشتند.
بيشتر