ششمین جلسه پیام گزاران و مشاوران سلامت

ششمین نشست شورای پیام گزاران این ماه به میزبانی شرکت آب و فاضلاب روستایی برگزار شد. این نشست 4 دستورکار ( پیگیری مصوبات جلسه قبل ،  اقدامات سلامت محور شرکت آب و فاضلاب روستایی، گزارش وضعیت تأمین اعتبار پروژه‌های مشترک سلامت‌محور دستگاه‌های اجرایی در سال 1395،  گزارش وضعیت ثبت­نام دستگاه­های اجرایی در سامانه جشنواره مولفه­های اجتماعی موثر بر سلامت) داشت . در این جلسه پیام گزار سازمان برنامه و بودجه اعلام نمود که 5 پروژه از مجموع پروژه های تفاهم نامه های منعقده دستگاههای اجرایی،توسط این سازمان تامین اعتبار می گردد.

بيشتر