اطلاعیه
بازدید حضوری قائم مقام محترم دانشگاه در حوزه امور مشارکتهای اجتماعی ازنحوه عملکرد کانون‌های سلامت محلات استان قزوین،با رویکرد شناسایی چالش ها و مشکلات در بهمن ماه 1398 انجام می شود.