اطلاعیه
«بسیج ملی کنترل فشارخون بالا از 27 اردیبهشت تا 15 تیر ماه 98»
«همه باهم از 27 اردیبهشت تا 15 تیر ماه 98 به کمپین ملی کنترل فشارخون بالا بپیوندیم»