اطلاعیه
دوره ی آموزشی «پیشگیری از سرطان»
این دوره   به مدت 6 ساعت می باشد با هدف افزایش آگاهی و پیشگیری از ابتلا به سرطان توسط اساتید برای پرسنل دستگاههای اجرایی استان توسط دبیرخانه سیاستگذاری سلامت برگزار می شود.