اخبار
کمیته راهبری برنامه جامع سلامت

1398/7/24 چهارشنبه

اولین جلسه کمیته راهبری تشکیل کانون سلامت محلات در سالن جلسات معاونت بهداشتی با حضور جناب آقای دکتر نجاری معاون بهداشتی دانشگاه، خانم دکتر یزدی معاون فنی دانشگاه  و آقای مهندس علیجانی مدیر مرکز مدیریت شبکه، خانم یاحقی مدیرگروه آموزش و ارتقاء سلامت و خانم فتاحی کارشناس جلب مشارکت‌های مردمی و خانم امامیه کارشناس حوزه اجتماعی دانشگاه برگزار شد. در ابتدا آقای مهندس عزیزخانی قائم مقام رئیس دانشگاه در مشارکت اجتماعی ضمن ارایه گزارش عملکرد کانون‌های سلامت محلات شهری و روستایی استان در سال 97  که با همت همکاران آموزش و ارتقاء سلامت شهرستان ها توانستیم 63 کانون افتتاح نماییم ودر حال حاضر در شش ماه اول سال 98 به 72  کانون سلامت محلات رسانده ایم . و در ادامه در خصوص اهداف ،وظایف کانون‌ها، مجمع سلامت محلات  و شهرستان مطالبی را بیان نمودند. در ادامه  جناب آقای دکتر نجاری معاون بهداشتی دانشگاه ضمن تشکر و قدردانی بابت اقدامات به عمل آمده گفتند معاونت بهداشتی آماده هرنوع همکاری در جهت ارتقاء کیفی فعالیت کانون‌ها می باشد. بعد از بحث و بررسی.  و از مهم ترین مصوبات جلسه مقرر شد جهت پیشبرد بهتر اهداف کانون سلامت محلات شهری و روستایی نمایندگان معاونت بهداشتی و حوزه اجتماعی دانشگاه، فلوچارت و فرایند درون سازمانی تهیه نمایند و همچنین کلیه فعالیت‌های مربوط به سفیران سلامت، رابطین و گروه‌های خودیار محلات در قالب کانون سلامت محلات ساماندهی شود.