اخبار
احصای شاخص های دیده بانی سلامت توسط شورای مشاوران سلامت دستگاههای اجرایی استان

1398/6/28 پنجشنبه

در این جلسه که بیست و پنجم شهریورماه در مدیریت درمان تامین اجتماعی برگزار گردید ابتدا دکتر بندرچی توضیحاتی در خصوص فعالیتها و پروژه های مدیریت درمان در راستای اجرایی شدن پروژه های تفاهم نامه مشترک این مدیریت با دانشگاه علوم پزشکی ارایه دادند و سپس وضعیت انعقاد تفاهم‌نامه‌های پروژه‌های سلامت محور کلیه دستگاههای عضور شورا بررسی شد. همچنین شاخص‌های دیده‌بانی سلامت توسط مهندس عزیزخانی عنوان گردید و در مورد چگونگی احصای آن توسط مشاوران سلامت بحث صورت گرفت.