اخبار
سومین جلسه شورای مشاوران سلامت دستگاههای اجرایی

1397/9/10 شنبه

سومین جلسه شورای پیام گزاران سلامت پنجم آذرماه در سالن جلسات ستاد برگزار شد. در ابتدای جلسه آقای مهندس عزیزخانی معاون امور اجتماعی دانشگاه و و خانم دکتر تنکابنی  از معاونت بهداشتی توضیحاتی در خصوص  سند بیماریهای غیرواگیر ارایه دادند و اعضای شورا نظرات اصلاحی خود را در خصوص اصلاح سند مذکور مکتوب نمودند.