رويدادها
دوشنبه 12 خرداد 1399 مراسم تقدیر از خیرین فعال در زمینه مبارزه با کرونا استان قزوین در نیمه اول خردادماه مراسم تقدیر از خیرین فعال "در زمینه مبارزه با کرونا "استان قزوین با حضور شخصیت‌های سیاسی امنیتی و رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین در محل استانداری قزوین برگزارمی شود.