رويدادها
شنبه 21 دي 1398 جلسه رابط خیرین استان

 جلسه رابط خیرین استان با حضور جناب آقای دکتر نامدار و اعضای مجمع خیرین استان در نیمه دوم دی ماه  برگزار می گردد