کانون سلامت محلات
کانون سلامت محله چیست؟
کانون سلامت محله تشکل اجتماع محور،  محلی است که مردم در آن با هدف ارتقای سلامت خود، محله و جامعه مشارکت می‌‌کنند. این کانون تشکیلاتی غیردولتی، غیرانتفاعی و داوطلبانه است که در یک حوزه جغرافیایی مشخص تشکیل می‌شود.
کانون‌های سلامت محله با چه اهدافی  تشکیل می‌شوند؟
 • ارتقای‌ سطح سلامت جسمی، روانی و اجتماعی و معنوی ساکنان محله
 • افزایش مشارکت مؤثر، کارآمد، پویا و خلاق مردم در توسعه سلامت خود، خانواده و محله
 • تقویت شادابی و امید در شهروندان از طریق بهبود شرایط محیطی و اجتماعی و نیز ترویج سبک زندگی سالم
 • سازماندهی و توانمندسازی مردم در پذیرش مسئولیت‌ اجتماعی سلامت
بسیج، هدایت و مدیریت ظرفیت‌های مردمی در پاسخ‌دهی به معضلات و مشکلات سلامت محله
کانون‌های سلامت چه کاری انجام می‌دهند؟
 • جلب مشارکت مردم و همکاری های بین بخشی در فعالیت‌های مرتبط با سلامت
 • شناخت توانمندی‌های مردم و ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل محله و روستا
 • توانمند‌سازی ‌مردم‌ داوطلب همکاری در کانون سلامت ‌با‌ همکاری‌ دانشگاه‌‌ و‌ کارشناسان دستگاه‌های مرتبط
 • پیشنهاد تشکیل گروه‌های تخصصی زیرمجموعه کانون بر اساس ظرفیت و نیاز محله
 • تعیین مسائل اولویت‌دار محله با هدف ارتقای سلامت ساکنان و محیط محله و روستا
 • مطرح نمودن اولویت‌های احصا شده توسط کانون در جلسات مجمع و پیگیری اجرای مصوبات بر حسب مورد
 • تشکیل منظم مجمع سلامت محله، پیگیری و ارزشیابی مصوبات از طریق مشارکت‌های داوطلبانه و حمایت طلبی مسئولان در سطوح شهر و شهرستان
مداخلات اثر بخش با همکاری بخش‌ها و مراکز دولتی و غیر‌دولتی (دانشگاه، سازمان‌های مردم نهاد و ....) در راستای مشکلات محله و روستا
نوع مشارکت مردم در کانون چگونه است؟
 • مشارکت مردم در کانون آگاهانه، داوطلبانه، مسئولانه و عادلانه می‌باشد.
 • مردم نسبت به حضور در کانون و وظایف آن اطلاعات و آگاهی کامل دارند. (مشارکت آگاهانه)
 • مردم به صورت داوطلبانه و بدون هیچ چشم داشتی در اجرای امور کانون مشارکت دارند. (مشارکت داوطلبانه)
 • مردم از تاثیر فعالیت کانون بر زندگی خود و جامعه آگاهی کامل دارند و در پیشبرد اهداف کانون‌ از هیچ کمکی دریغ نمی‌کنند. (مشارکت مسئولانه)
حضور و مشارکت شهروندان در کانون سلامت محلی برای تمامی آحاد جامعه یکسان است و هر شخص علاقمندی می‌تواند عضو کانون سلامت شود. (مشارکت عادلانه
ارکان کانون‌های سلامت:
الف: دبیر و جانشین دبیر
مسئول هر کانون سلامت دبیر نامیده می‌شود که ساکن محله است و به صورت رای‌گیری توسط اعضای کانون محله و با فراخوان داوطلبان هر دو سال یک‌بار تعیین می‌شود.
همچنین یک نفر دیگر از اعضا به عنوان جانشین دبیر معرفی می‌شود که باید تعادل جنسیتی در انتخاب دبیر و جانشین لحاظ گردد.
ب:گروه‌های مردمی(همیار)
افراد بر حسب نیازها، علایق و توانمندی‌های خود می‌توانند در یک یا تعدادی از گروه‌های موضوعی، که بر حسب اولویت‌ها و نیازهای محله در کانون تعیین و به تایید مجمع سلامت محله رسیده است، فعالیت نمایند. نمونه ای از گروههای پیشنهادی شامل گروه‌های سالمندان، مادر و کودک، ایمنی، محیط زیست و.... می‌باشد.
محل استقرار کانون‌های سلامت کجاست؟
خانه‌‌های بهداشت، پایگاه و مراکز خدمات جامع سلامت، خانه‌‌های سلامت شهرداری‌ها، خانه‌‌های محله وابسته به وزارت راه و شهرسازی، اماکن وابسته به سایر سازمان‌های دولتی و غیر دولتی یا خیرساز
برگزاری مجامع سلامت محلات شهری و روستایی
ماموریت و وظایف مجمع سلامت محله:
 • بررسی، تعیین و تصویب اولویت‌های پیشنهادی کانون
 • هدف‌گذاری، تعیین مداخلات و تقسیم کار اقدامات محلی میان ساکنان داوطلب و اعضای مجمع سلامت محله
 • فراهم نمودن زمینه همکاری‌های بین‌بخشی
 • ایجاد تعامل و هم‌افزایی میان مردم و بخش‌های دولتی و غیردولتی
 • پیگیری اجرای مصوبات مطرح شده در مجمع به‌منظور کاهش مخاطرات سلامت
 • پیشنهاد تشکیل گروه‌های تخصصی براساس ظرفیت و نیاز محله
کانون سلامت محلات 
کانون سلامت محله تشکل اجتماع محور،  محلی است که مردم در آن با هدف ارتقای سلامت خود، محله و جامعه مشارکت می‌‌کنند. این کانون تشکیلاتی غیردولتی، غیرانتفاعی و داوطلبانه است که در یک حوزه جغرافیایی مشخص تشکیل می‌شود.*شیوه نامه تاسیس  
(برای مشاهده کلیک نمایید)

*لیست دبیران کانونها (برای مشاهده کلیک نمایید)

*پمفلت کانون (برای مشاهده کلیک نمایید)


*چک لیست بازدید کانونهای سلامت(برای مشاهده کلیک نمایید)

*گزارش راه اندازی کانونهای سلامت سال 97 (برای مشاهده کلیک نمایید)