پروژه های 89 دانشگاه
پروژه های طرح جامع سلامت  سال 1389 حوزه های دانشگاه
معاونت آموزشی دانشگاه
 
ردیف
عنوان پروژه
نام و نام خانوادگی مجری
چکیده
 
1
برنامه رفع نیاز به ارائه کنندگان توانمند خدمات سلامت روان در استان
دکتر فرهاد شاملو
 
2
تدوین سند سیاست ارتقای سلامت روان استان قزوین و برنامه مراقبت در منزل (باتوجه به انتقال مراقبت، آموزش خانواده مبتلایان، گروه های خودیار، بیمه درمان روانی، خدمات سیار روانپزشکی)
 
دکتر محمد فلاح زاده
 
 
 
3
تدوین برنامه بازار یابی اجتماعی « مراجعه به ارائه کنندگان خدمات سلامت روان» در استان قزوین (برای افزایش بهره مندی مردم از خدمات به منظور ارتقاء سلامت روان، مراجعه زودرس، رعایت حقوق مبتلایان، انگ زدایی اجتماعی، آموزش اصول پیشگیری از اختلالات روانی)
 
دکترفرشید عظیمی
 
4
تدوین برنامه های آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتباط مؤثر ارائه کننده گان خدمات سلامت و خدمت گیرندگان در تمامی شغل های علوم پزشکی و پیراپزشکی و مداخله در یک گروه
دکتر سید علیرضا حاج سید جوادی
 
 
5
تدوین سند سیاست برای ادغام خدمات سلامت روان در شبکه های بهداشتی و درمانی استان قزوین
دکتر سید حسین قافله باشی
 
 
 
6
برنامه ایجاد مرکز منطقه ای توانمند سازی نیروهای خدمات سلامت روان (انتقال وظایف شورای ارتقای کیفیت و بهره مندی خدمات سلامت روان)
 
دکتر سید حسین قافله باشی
 -
 
7
استقرار بسته خدمتی ارتقای سلامت در محل کار استان قزوین (در کارخانجات بالای 500 نفر کارگری) و تدوین بسته خدمتی ارتقاء سلامت در محل کار سیستم های اداری
دکتر علی صفری واریانی
 
8
تدوین سند سیاست کاهش خشونت و ادغام آن در موافقت نامه های سال 1390 طرح جامع سلامت استان
دکترسونیا اویسی
 
معاونت پژوهشی دانشگاه
 
ردیف
عنوان پروژه
نام و نام خانوادگی مجری
چکیده
 
1
بار بیماریها و آسیب ها در استان قزوین
مهندس جوادی-دکتر علامی
 
2
تعیین وضعیت عدالت در سلامت استان قزوین
دکتر ممی خانی-دکتر آصف زاده
 
 
معاونت غذا و داروی دانشگاه
 
ردیف
عنوان پروژه
نام و نام خانوادگی مجری
چکیده
 
1
تدوین سند سیاست بهبود تجویز غیرمنطقی دارو و پیشنهاد تغییر رفتار پزشکان
دکتر نورخیزمحجوب
 
 
2
تدوین و تصویب آیین نامه نظارت بر عملکرد و کنترل عطاری ها و استقرار آن
 
دکتر نورخیزمحجوب
 
 
3
طراحی و استقرار برنامه کاهش 30% وجود کالاهای آرایشی و بهداشتی قاچاق در سطح عرضه استان
دکتر فرزادپیرویان
 
 
4
طراحی و استقرار برنامه بهبود وضعیت نگهداری مواد غذایی فرآوری شده در سطح عرضه
دکتر پیمان قجربیگی
 
 
5
تدوین سند سیاست و استقرار دستورالعمل عرضه و مصرف ظروف یکبار مصرف در استان
دکتر پیمان قجربیگی
 
 
 
6
طراحی دستورالعمل ارتقای کیفیت نان و استقرار مداخلات
دکتر فرزاد پیرویان
 
 
دبیرخانه سیاستگذاری سلامت
 
ردیف
عنوان پروژه
نام و نام خانوادگی مجری
چکیده
 
1
اطلاع رسانی طرح جامع سلامت
محمد حسن ارداقیان
 
 
معاونت درمان
 
ردیف
عنوان پروژه
نام و نام خانوادگی مجری
چکیده
 
1
طراحی برنامه تبدیل بیمارستان های استان به بیمارستان های ارتقاء دهنده سلامت و شروع استقرار آن
دکتر نسترن کشاورز محمدی
 
 
2
آموزش و استقرار نظام حاکمیت خدمات بالینی در بیمارستانهای استان و طراحی برنامه پنج ساله
 
خانم دکتر زهرا رجبی
 
 
 
3
بررسی میزان آمادگی نظام سلامت استان برای رویارویی با بحران های طبیعی و تدوین برنامه ارتقاء
دکترمجید شلویری
 -
 
4
ارتقاء خدمات پرستاری در بیمارستان های دانشگاهی استان
آقای فرزاد رجبی یکتا
 
 
5
طراحی و پایلوت خدمات سلامت معنوی در بیمارستانهای استان ( بیمارستان بوعلی ) و تشکیل شورای هماهنگی سلامت معنوی استان
دکتر بهزاد دماری
 
 
6
آموزش دانش آموزان دبیرستانی در مورد احیاء قلبی ریوی
آقای رضا چالی زاده
 
 
معاونت بهداشتی دانشگاه
 
ردیف
عنوان پروژه
نام و نام خانوادگی مجری
چکیده
 
1
تدوین توانمند سازی مردم محلات 
دکترسعید سخنور
 
 
2
بررسی سواد سلامت اتحادیه ها و اصناف و تدوین برنامه آموزشی مناسب برای آنها 
مهندس عسگر شریف زاده
 
 
3
طراحی 100 پیام پیشگیری از بیماری ها و ارتقای سلامت ،طراحی توزیع موثر و نظام مند آن از مجاری تعریف شده
دکتر ناهیدیزدی
 
 
4
 طراحی نظام غربالگری بیماری های غیر واگیر و نحوه استقرار آن              
دکتر مجید رجبی
 
 
5
 تدوین بسته آموزشی رابطین بهداشتی در حیطه بیماری های غیر واگیر و آموزش 500 رابط بهداشتی       
خانم زهرا کشاورز
 
 
6
تدوین بسته آموزشی و اجرای آموزش کارفرمایان و تهیه مدل اندازه گیری تاثیر آموزش و مدل نظارتی آن
مهندس حبیب ا.. چگینی
 
 
7
تدوین بسته خدمتی سلامت زندانیان
آقای صفرفیض اللهی
 
 
8
تنظیم سند سیاست نظام دیده بانی شاخص های سطح اثر
خانم مریم میلانی
 
 
9
تحلیل شناسنامه سلامت دانش آموزان برای تمام پایه ها و تدوین برنامه های مداخلات سلامت و آموزش به ذینفعان
دکتر سید سعید اسکویی
 
 
10
تدوین و اجرای بسته آموزشی مدیریت تغذیه خانوار (خرید، نگهداری، پخت و مصرف)
مهندس نوروزعلی عزیزخانی
 
 
11
تعیین و ارزیابی دو سیاست یا پروژه استانی (شهرک صنعتی کاسپین و سیاست توسعه پارکهای بانوان) برای تاثیرات آن در سلامت 
دکتر سید علیرضا خونساری
 
 
12
تعیین و سنجش شاخص‌های ترکیبی برنامه جامع سلامت ( سرمایه اجتماعی، نشاط، شاخص تکامل دوران کودکی و کیفیت زندگی)
دکتر سید علیرضا خونساری
 
 
13
طراحی و استقرار برنامه بهبود ایمنی منازل واماکن زیست کودکان زیر 6 سال در شهرستان قزوین
دکتر محمد رضا مدبر
 
 
14
تدوین برنامه بازاریابی اجتماعی جلوگیری از بارداری ناخواسته، شیر مادر، ترک سیگار و اعتیاد در استان قزوین در سال 1389
دکتر محمد رضا مدبر
 
 
15
تدوین منشورکودک سالم و برنامه استقرارآن واجرای برنامه درسال 1389 (حقوق کودکان،رفتاربا آنان، فرزندپروری، نکات تکاملی آنها درابعاد جسمی، روانی، اجتماعی ومعنوی)
دکتر محمد رضا مدبر
 
16
راه اندازی مرکز آموزش و ارتقاء سلامت و مهارتهای اجتماعی 
دکترمنوچهر مهرام
 
 
17
طراحی و تدوین برنامه استقرار منشور حقوق و تکالیف سلامتی شهروندی
خانم کتایون کاکاوند
 
18
طراحی دوره ویژه آموزشی برای مشاغل و اصناف غیر مواد غذایی و استقرار آن در فرایند صدور مجوز
مهندس محسن نوری
 
 
19
بررسی وضعیت بهداشتی (فیزیکی) مهدکودکها
مهندس غلامرضا احدی