معرفی پرسنل
   نام و نام خانوادگی: مهندس محسن نوری

       میزان تحصیلات
: کارشناسی ارشد

       سمت
:مشاور رئیس دانشگاه و مسئول سیاستگذاری سلامت

      
نام و نام خانوادگی: سیده فاطمه میری

      میزان تحصیلات:
کارشناسی ارشد

      سمت:
کارشناس  سیاستگذاری سلامت

      نام و نام خانوادگی: غلامحسن شعبانی

     میزان تحصیلات:
دکترا
      
     سمت:
کارشناس سیاستگذاری سلامت
نام و نام خانوادگی: زینب حاجی فتحعلیا
     
     میزان تحصیلات:
 کارشناس ارشد
      
     
    سمت:
کارشناس مشارکتهای اجتماعی
       آدرس پست الکترونیک:        Qaz.Ghpu@qums.ac.ir      

        
آدرس: نواب شمالی-خیابان شهید سلمانی-مجتمع ادارات-ساختمان
  
      شماره یک ستاد دانشگاه علوم پزشکی-طبقه اول-دبیرخانه سیاستگذاری سلامت


          شماره تماس: 33374872