اخبار
اولین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان

اولین جلسه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان در سال 1396، در روز‌ ‌چهارشنبه تاریخ 24/03/1396 از ساعت 10 الی 12 به ریاست جناب آقای شاهرخی معاون محترم سیاسی‌امنیتی استانداری و با شرکت27 نفر از اعضای کارگروه و مدعوین در سالن جلسات دفتر معاونت سیاسی استانداری برگزار‌ گردید.
در ابتدای جلسه آقای دکتر مهرام  در خصوص وضعیت اجرای مصوبات جلسات قبل  کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان فرمودند 87.5 درصد مصوبات اجرا شده یا در حال پیگیری می باشد.. در ادامه آقای دکتر اسکویی رییس محترم کمیته تخصصی سلامت گزارشی تحلیلی در خصوص وضعیت برگزاری جلسات شورای سلامت شهرستان‌ها  در سال 1395 ارائه نمودند.
سپس از دریافت‌کنندگان تندیس ملی مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی(شرکت آبفای روستایی، شرکت شیلانه و شرکت فیروز) در جلسه تقدیر به عمل آمد.
در ادامه آقای مهندس علیزاده مدیر عامل شرکت آبفای روستایی به تشریح وضعیت گندزدایی آب شرب روستاهای غیر تحت پوشش آبفای استان پرداختند و ضمن بیان مشکلات این بخش تقاضای بودجه مورد نیاز جهت رفع مشکلات خود نمودند.
در پایان و به منظور جمع بندی مباحث و نظرات طرح شده، سعید شاهرخی، معاون سیاسی و امنیتی استانداری قزوین در سخنان کوتاهی ضمن قدردانی از حضور اعضا گفت: توجه به سلامت و امنیت غذایی باید از اولویت های جدی همه دستگاه ها باشد.